Vil ta tak i mobbestatistikken: – Det kan rett og slett ødelegge et helt liv