Statsforvalteren åpner tilsyn med skoleverket i kommunen