Kommunen måtte ut og brøyte selv. Sendte nye brøytebøter

foto