Vogntog av veien på Frøskelandsfjellet - veien stenges kl. 22:00 for bilberging