Skal fordele nye midler til bedrifter som sliter

foto