Foreløpig et mindre antall medlemmer, men har etablert seg med klubbhus

foto