Widerøe sikret 450 millioner kroner i statlig lånegaranti

Widerøe har sikret seg 450 millioner kroner gjennom den statlige lånegarantiordningen Foto: Ole Berg-Rusten / NTB