Dømt til fengsel etter vold mot kvinne – vurderer anke