Torset ber om ministersvar rundt gang- og sykkelvei