Har observert snøskred og faresignaler i fjellet

foto