Drøye 10 prosent av overskuddet i private barnehager gikk til utbytte