KORK i solnedgang

foto
Sondre Åkervik. Foto: Silja Nymoen takker sine vesterålske aner for sitt fyrrige gemytt.