Idrett og naturbruk er de mest populære linjene i Sortland