– Ikke aktuelt med lokale restriksjoner nå

foto
Øksnesordfører John Danielsen. Foto: Tommy Hansen