Nesten alle pengene fra Vesterålskraft-salget er mottatt i Bø