– Håper vi kan komme fram til løsninger som vi alle kan leve med

foto