Mens rusreformen strander, kan Venstre gå inn for cannabis på apotek