Kystverket vil videreføre arbeidet med å etablere testsenter for oljevernteknologi