Naboene frykter tilgjengelighet til strand blir mindre