Steinnedfall mellom Andenes og Bleik

Da nedbøren har avtatt har ikke Statens vegvesen besluttet å stenge vegen. Foto: Jørn Aune