Ønsker tomter for inntil 120 leiligheter – kommunen positiv