Halvering av maksprisen på fly: – Et stort pluss for Vesterålen