Ikke bare Sortland har gitt brøytebøter: Syv sanksjoner for vinterdrift i Vesterålen