Vil påvirke regjeringen til å finansiere veien Langvassbukt - Sortland