foto
Ruth Maan (100) er så glad i å leve at hun ikke hadde hatt det minste imot å leve i 100 år til. Nå viser hun hvordan hun skal hilse gratulantene på dagen ved å holde seg på hjertet, for å overholde smittevernreglene, i disse tider hvor man verken kan klemme eller ta hverandre i hånden. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Ruth (100) lever gjerne i 100 år til