Nordlaks kjører normalt igjen etter nedstenging

foto