Fylkesråd rotet med pendlerleilighet og reiseregninger