Så mange flyktninger vil myndighetene bosette i Vesterålen

foto