– Alle reservene brukt opp. Vi må ha en strukturdebatt