Han ønsker ny lokalitet for levendelagring av torsk

foto