Studentflukt fra lærerutdanninger – 76 av 120 studieplasser på UiT er ledige