Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Torsk. Foto: Hans-Petter Fjeld / Creative Commons