Høyesterett har endelig avgjort voldtektsdom fra Vesterålen