Byggeprosjekter skal under lupen

foto
Revisjonsselskapet KPMG kom i mars med en rapport som viste mangler i ansettelsesrutinene i Hadsel kommune. Nå skal selskapet igjen se på rutiner i Hadsel. Denne gang i forbindelse med styringen av større investeringsprosjekter. Foto: Per Eivind Knudsen