Planlegger ny tursti langs fjellet på Bleik

Sportsklubben Høken planlegger å bygge en tursti fra Lyngmoa på Bleik langs fjellfoten til kirkegården nord for Bleik. Foto: Jørn Aune