Disse veiene mener Sortland kommune har størst behov for reparasjoner

foto