– Nyksundveien må ses i sammenheng med hele Øksnes