– Kaianlegget vårt vaskes ut av drag i havna

foto