Tingretten anerkjenner ikke samiske rettigheter

foto
Advokat og grunneier Oddmund Eriksen fikk fullt medhold i Vesterålen tingrett om grunneiernes rettigheter på Strand og Kringelen i Sortland kommune.