Luftambulansetjenesten: – Tjeldsundet er best egnet som fast base