Statlig utvalg skulle jobbe med omstilling av Andøy. Det har vært to møter. Det siste i 2017

foto