Fraråder godkjenning av ny oppdrettslokalitet i Eidsfjorden