– Det er ikke bra at bonden nesten bare sitter i en traktor

foto