- Tidsstyring er ikke et hensiktsmessig hjelpemiddel for ledelse