Gode søkertall på sykepleierutdanningen i Stokmarknes

foto
Barbro Fjellheim, studiestedsleder ved studiested Vesterålen, er fornøyd med høye søkertall til sykepleierutdanningen på Stokmarknes. Foto: Per Eivind Knudsen