Andøy tidoblet «bøtene» for liggedøgn

foto
Andøy hadde stort behov for sykehjemsplasser i første halvår i år. Det gjorde at kommunen ikke klarte å hente hjem alle pasienter som var utskrivningsklare fra sykehusene. Bruken av såkalte liggedøgn tidoblet seg i fjor sammenlignet med året før. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen