Oberst om Andøya som reservebase: – Blir sivil lufthavn uten militær aktivitet