– Har befolkningen i Vesterålen og Lofoten fått et likeverdig ambulansehelikoptertilbud som Ofoten og Sør-Troms

foto