Sykehuset: – Ved stor tilstrømning vil utfordringen være personell