Lasse Uppman og Sortland Musikkforening synger jula inn

foto